Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Städer – en hållbarhetsutmaning

 • 4 hp

Hur ska man förstå och arbeta med staden för att säkerställa stadsbornas långsiktiga välbefinnande och minska städers negativa påverkan på den globala miljön? Hur väger man samman komplexa frågor om social och miljömässig rättvisa, klimatanpassning, ekologisk integritet och gränsöverskridande flöden av resurser och information?

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till Institutionen för biologisk grundutbildning! Vi är glada att vi får vara del av din studentupplevelse och bidra till dina framtida framgångar.

För att du ska få en bra start på studierna har vi samlat det viktiga du behöver känna till här. Läs igenom noga och om hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv. I god tid innan registrering måste du kontrollera om du är behörig med villkor. Om du har villkor kan du inte registrera dig. Vill du inte ha platsen är det dock viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt, så någon annan kan få chansen att gå kursen.


Med start till höstterminen kommer vi delvis återgå till campusförlagd undervisning i den takt det är möjligt. Obligatoriska moment kommer i stor utsträckning ges på campus, anpassat enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Delar av undervisningen kommer att ges online för att minska smittspridningen. Läs mer om undervisningen på BIG hösten 2020.


Behörig med villkor

Om du inte uppfyllde alla behörighetskraven för kursen när du ansökte så är du behörig med villkor. Det framgår i ditt antagningsbesked från Antagning.se om du är behörig med villkor. I så fall kan du inte registrera dig eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet.

Kontrollera kraven under "Särskild behörighet" här på kurssidan. För att vara behörig måste alla krav vara godkända i Ladok.

Så fort du uppfyller kraven så skickar du ett meddelande till info.big@su.se med följande information:

 • Ämnesrad: Villkor
 • Ditt namn
 • Vilken/vilka kurs(er) du är antagen till

Har du frågor kring ditt villkor kan du kontakta studievägledaren.

Läs om behörighet

Registrering

På våra kurser gäller generellt webbregistrering (för praktik och forskningspraktik se nedan). För att kunna webbregistrera dig måste ditt studentkonto vara aktiverat och eventuella villkor bedömda. För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig inom registreringsperioden.

Notera att de flesta kurserna börjar med ett obligatoriskt upprop, se schemat här på kursens sida för detaljer.

Registreringsperioder hösten 2020:

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 25e augusti.
 • För kurser som börjar 31e augusti stänger registreringen 30e augusti.
 • För kurser som börjar senare på terminen stänger registreringen en vecka innan kursstart.
 • Examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen.

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag.

Webbregistrera dig här

Praktik och forskningspraktik

Om du har blivit antagen eller fått en reservplats på en av våra praktik eller forskningspraktikkurser ska du kontakta examinatorn för kursen (se "Kursupplägg" på denna sida), du får då en mall för att skriva arbetsplan. När du skrivit arbetsplanen och fått den godkänd av examinatorn så registrerar vi dig på kursen (ingen webbregistrering). Glöm inte att kontrollera att du uppfyller eventuella villkor (se "Behörig med villkor" ovan).

Funktionsnedsättning

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd kan du ansöka om stöd och anpassningar. Du bör söka så snart som möjligt efter att du blivit antagen för att kunna ta del av bästa möjliga stöd.

Så här ansöker du om stöd

När du har ditt Nais-intyg kontaktar du studievägledaren för ett möte där vi går igenom de anpassningarna. Efter mötet ska du ta kontakt med kursansvariga för de kurser du kommer gå och meddela dem att du blivit beviljad stöd, för att de ska kunna förbereda sig på ett bra sätt.

Lämna återbud

Om du inte längre vill ha din plats så är det viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få platsen. Observera att återbud via Antagning.se endast kan göras innan registreringsperioden börjar. Efter att kursen öppnat för registrering och tre veckor efter kursstart lämnas återbud i Ladok. Återbud senare än tre veckor efter kursstart räknas som avbrott.

Lämna återbud på antagning.se

Läs mer om studieavbrott

Om du har särskilda skäl för att inte kunna påbörja utbildningen så kan du söka om att skjuta upp studierna, så kallat anstånd, till nästa gång utbildningen ges, normalt följande år.

Läs mer om anstånd

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Reservantagning sker främst i samband med uppropet första dagen på kursen. Om det är aktuellt med reservantagning så kallas du som reserv till uppropet en till två veckor innan kursen börjar. För praktik eller forskningspraktik se mer information ovan.

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenter på kursen tar upp stadsbilder ur en låda tillsammans
Foto: Julie Goodness

Denna tvärvetenskapliga kurs kommer att utforska utmaningarna med hållbar urbanisering utifrån ett systemperspektiv som kombinerar och integrerar ekologiska, sociala och tekniska aspekter. Ett särskilt fokus ligger på stadens mindre bebyggda delar – grön och blå infrastruktur. Denna har stor potential att stödja städers anpassning till klimatförändringar – t.ex. genom att minska översvämningsrisker och mildra effekterna av värmeböljor, och samtidigt erbjuda grönskande platser för fysisk aktivitet, mental återhämtning och andra sociala syften. Kursen tar upp och diskuterar tillgång och förvaltande av natur i och utanför staden, hur man genom ett grönt fokus också kan arbeta med sociala frågor och dessutom bygga in resiliens i systemet. Avgörande för vår gemensamma framtid är en levande diskussion om globalisering, hållbar utveckling och de målkonflikter som finns inom dessa begrepp. Vi erbjuder föreläsningar från ledande forskare på Stockholms universitet, perspektiv och reflektioner från praktiker samt gott om möjligheter att diskutera och lära av varandra och våra olika erfarenheter. Kopplingar mellan vetenskap och policy/praktik betonas under hela kursen och grundläggande teori används främst för att motivera och vägleda tillämpning. Städer - en hållbarhetsutmaning ger insikter om de stora sammanhang som formar vår värld och vänder sig till alla som är intresserade av vår samtid och dess grundläggande frågor som miljö, stadsutveckling, demokrati, klimatförändringar, samt lokal och global förändring.

 • Kursupplägg

  Kursen kommer ge dig en bättre förståelse för de många frågor stadsutveckling måste hantera och balansera samt ge dig en systemmodell som du kan använda för att koppla ihop olika frågor och se bortom det uppenbara. Du kommer att få en bättre förståelse för hur olika aktörer i olika roller kan verka för förändring och därmed göra skillnad. Du kommer att lära dig att omsätta teori i handling och få en idé om hur tvärvetenskaplig kunskap skapas och hur dess lärandeprocesser kan bedrivas.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar, workshops, seminarier och en exkursion. Vissa moment kan komma att ske online. Aktivt deltagande i alla moment utom föreläsningarna är obligatoriskt. Forskarna ger aktuella föreläsningar utifrån sina perspektiv och presenterar sin kunskap, sina tankar och erfarenheter. Här utmanar varje vecka gammal som ung, student som yrkesverksam sina världsbilder och idéer om jordens tillstånd i tvärvetenskapliga diskussioner.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande i seminarier och inlämning av en tvådelad skriftlig reflektionsuppgift.

  Examinator

  Erik Andersson

  E-mail: erik.andersson@su.se

 • Mer information

  Möt vår kursledare

  Erik Andersson är en av Sveriges ledande forskare på systemorienterad stadsmiljöforskning. Erik har lett internationell forskning i 15 år och har lång erfarenhet av samverkan med olika aktörer i Stockholmsregionen. Med en bakgrund i tillämpad systemekologi, geografi och naturresursförvaltning har Erik byggt upp en tvärvetenskaplig forskningsagenda för att bättre förstå städers dynamik och därmed skapa mer hållbara och resilienta städer för en osäker framtid.

  Läs mer om Eriks forskning här.

   

 • Kontakt

  Kansliet

  info.big@su.se
  För mer kontaktuppgifter och information se kansliet.

  Studievägledare

  Lisa Weingartner, elisabet.weingartner@su.se

  För mer kontaktuppgifter och information se studievägledning.