Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Städer – en hållbarhetsutmaning

Hur ska man förstå och arbeta med staden för att säkerställa stadsbornas långsiktiga välbefinnande och minska städers negativa påverkan på den globala miljön? Hur väger man samman komplexa frågor om social och miljömässig rättvisa, klimatanpassning, ekologisk integritet och gränsöverskridande flöden av resurser och information?

Studenter på kursen tar upp stadsbilder ur en låda tillsammans
Foto: Julie Goodness

Denna tvärvetenskapliga kurs kommer att utforska utmaningarna med hållbar urbanisering utifrån ett systemperspektiv som kombinerar och integrerar ekologiska, sociala och tekniska aspekter. Ett särskilt fokus ligger på stadens mindre bebyggda delar – grön och blå infrastruktur. Denna har stor potential att stödja städers anpassning till klimatförändringar – t.ex. genom att minska översvämningsrisker och mildra effekterna av värmeböljor, och samtidigt erbjuda grönskande platser för fysisk aktivitet, mental återhämtning och andra sociala syften. Kursen tar upp och diskuterar tillgång och förvaltande av natur i och utanför staden, hur man genom ett grönt fokus också kan arbeta med sociala frågor och dessutom bygga in resiliens i systemet. Avgörande för vår gemensamma framtid är en levande diskussion om globalisering, hållbar utveckling och de målkonflikter som finns inom dessa begrepp. Vi erbjuder föreläsningar från ledande forskare på Stockholms universitet, perspektiv och reflektioner från praktiker samt gott om möjligheter att diskutera och lära av varandra och våra olika erfarenheter. Kopplingar mellan vetenskap och policy/praktik betonas under hela kursen och grundläggande teori används främst för att motivera och vägleda tillämpning. Städer - en hållbarhetsutmaning ger insikter om de stora sammanhang som formar vår värld och vänder sig till alla som är intresserade av vår samtid och dess grundläggande frågor som miljö, stadsutveckling, demokrati, klimatförändringar, samt lokal och global förändring.

Information till antagna på sommarkursen 2022

Välkommen till sommarstudier vid BIG! Informationen nedan är viktig för att du ska säkerställa att du får behålla din plats, läs den noga och hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv (se Registrering). I god tid innan sista registreringsdag måste du kontrollera om du är behörig med villkor. Om du har villkor kan du inte registrera dig (se Behörig med villkor). Vill du inte ha platsen är det dock viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt, så någon annan kan få chansen att gå kursen (se Lämna återbud). Se även information nedan till dig med funktionsnedsättning eller som är reservplacerad.

Behörig med villkor

Om du inte uppfyllde alla behörighetskraven för kursen när du ansökte så är du behörig med villkor. Det framgår i ditt antagningsbesked från Antagning.se om du är behörig med villkor. I så fall kan du inte registrera dig eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet.

Kontrollera kraven under "Särskild behörighet" här på kurssidan. För att vara behörig måste alla krav vara godkända.

Så fort du uppfyller kraven så skickar du ett meddelande till studentexpeditionen med följande information:

 • Ämnesrad: Villkor
 • Ditt namn
 • Vilken/vilka kurs(er) du är antagen till

Har du frågor kring ditt villkor kan du kontakta studentexpeditionen.

Läs om behörighet

Registrering

På våra kurser gäller generellt webbregistrering. För att kunna webbregistrera dig måste ditt studentkonto vara aktiverat och eventuella villkor bedömda (se ovan). För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig inom registreringsperioden.

Registreringsperioder sommaren 2022:

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 29e april och stänger 29e maj.
 • Praktik, forskningspraktik och examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen (se mer nedan).

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Praktik, forskningspraktik och examensarbete

Du som skickade in din arbetsplan för praktik och forskningspraktik eller din forskningsidé för examensarbete avancerad nivå enligt utsatt tid och har fått den godkänd har blivit antagen till kursen och kan registrera dig, förutsatt att du uppfyller eventuella villkor (se "Behörig med villkor" ovan). Du som skickat in arbetsplan/forskningsidé efter utsatt tid har reservplacerats och antas så fort den godkänts. Om du ännu inte skickat in din arbetsplan/forskningsidé kan du läsa mer om detta längre ned på denna sida under "Mer information/Så ansöker du".

Funktionsnedsättning

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd kan du ansöka om stöd och anpassningar. Du bör söka så snart som möjligt efter att du blivit antagen för att kunna ta del av bästa möjliga stöd.

Så här ansöker du om stöd

När du har ditt Nais-intyg kontaktar du studievägledaren för ett möte där vi går igenom de anpassningar du rekommenderas. Efter mötet ska du ta kontakt med kursansvariga för de kurser du kommer gå och meddela dem att du blivit beviljad stöd, för att de ska kunna förbereda sig på ett bra sätt.

Lämna återbud

Om du inte längre vill ha din plats så är det viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få platsen. Observera att återbud via Antagning.se endast kan göras innan registreringsperioden börjar. Efter att kursen öppnat för registrering och tre veckor efter kursstart lämnas återbud i Ladok. Återbud senare än tre veckor efter kursstart räknas som avbrott. Har du ett avbrott på kursen kan du inte söka den igen.

Lämna återbud på antagning.se

Läs mer om studieavbrott

Om du har särskilda skäl för att inte kunna påbörja utbildningen så kan du söka om att skjuta upp studierna, så kallat anstånd, till nästa gång utbildningen ges, normalt följande år.

Läs mer om anstånd

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Om det är aktuellt med reservantagning så kontaktas du via e-post en till två veckor innan kursen börjar. Det skickas till den adress du angett på Antagning.se. För praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå se mer information ovan.

Läs mer om reservupprop

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

 • Kursupplägg

  Kursen kommer ge dig en bättre förståelse för de många frågor stadsutveckling måste hantera och balansera samt ge dig en systemmodell som du kan använda för att koppla ihop olika frågor och se bortom det uppenbara. Du kommer att få en bättre förståelse för hur olika aktörer i olika roller kan verka för förändring och därmed göra skillnad. Du kommer att lära dig att omsätta teori i handling och få en idé om hur tvärvetenskaplig kunskap skapas och hur dess lärandeprocesser kan bedrivas.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar, workshops och seminarier på distans. Aktivt deltagande i alla moment utom föreläsningarna är obligatoriskt. Forskarna ger aktuella föreläsningar utifrån sina perspektiv och presenterar sin kunskap, sina tankar och erfarenheter. Här utmanar varje vecka gammal som ung, student som yrkesverksam sina världsbilder och idéer om jordens tillstånd i tvärvetenskapliga diskussioner.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande i seminarier och inlämning av en tvådelad skriftlig reflektionsuppgift.

  Examinator

  Erik Andersson

  E-mail: erik.andersson@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Möt vår kursledare

  Erik Andersson är en av Sveriges ledande forskare på systemorienterad stadsmiljöforskning. Erik har lett internationell forskning i 15 år och har lång erfarenhet av samverkan med olika aktörer i Stockholmsregionen. Med en bakgrund i tillämpad systemekologi, geografi och naturresursförvaltning har Erik byggt upp en tvärvetenskaplig forskningsagenda för att bättre förstå städers dynamik och därmed skapa mer hållbara och resilienta städer för en osäker framtid.

  Läs mer om Eriks forskning här.

   

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning avancerad nivå