Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Strålningsbiologi och cellulär toxikologi

Människor och djur är ständigt exponerade för strålning och toxiner i vår miljö. Hur kan detta skada cellerna? Hur skyddar sig cellerna mot skador och hur reparerar de dem? Vilka konsekvenser kan exponering få för hälsan? Inom denna kurs får du lära dig vad vi i dagsläget vet, men även vad vi inte vet.

Denna kurs är en introduktion till strålningsbiologi och toxikologi med fokus på cellulära och molekylära effekter på hälsan samt hälsoskydd. Kursen ges på engelska. För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.