Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistik för biologer II

Kursen behandlar biologisk statistik och försöksplanering.

Om du vill göra exjobb, doktorera eller arbeta med undersökningar är det nödvändigt att du kan lägga upp studier, analysera data och presentera dina resultat. Den här statistikkursen ger dig den förmågan. Vi bygger först ihop en stabil bas av dina tidigare kunskaper, för att sedan gå över på mer avancerade metoder. Fokus ligger på att välja rätt analysmetod och att analysera data med hjälp av statistikprogram.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.