Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskaplighet i biologisk forskning och utredning

  • 7,5 hp

Kunskap som bygger på "vetenskap" ges ofta speciell vikt i samhället, men vad innebär det egentligen? Kursen behandlar olika aspekter på vad som är god vetenskap och hur den vetenskapliga processen går till i praktiken, i både akademisk forskning och utredningsarbete utanför universitetsvärlden. Kursen läses normalt i samband med examensarbete på avancerad nivå på kvartsfart under hela terminen med schemalagd undervisning 15.30-17.00.Kursen kan komma att ges på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.