Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskaplighet i biologisk forskning och utredning

Kunskap som bygger på "vetenskap" ges ofta speciell vikt i samhället, men vad innebär det egentligen?

Kursen behandlar olika aspekter på vad som är god vetenskap och hur den vetenskapliga processen går till i praktiken, i både akademisk forskning och utredningsarbete utanför universitetsvärlden. Kursen ges på kvartsfart under andra halvan av höstterminen och första halvan av vårterminen, med schemalagd undervisning en eftermiddag per vecka (15:30-17:30). Kursen ges i regel på engelska.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.