Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Molekylära växt-mikrobinteraktioner

  • 15 hp

Kursen ger en fördjupad förståelse för olika former av interaktioner mellan växter och mikroorganismer, inklusive igenkänning och signalering. Kursen behandlar balansen mellan symbios och parasitism, växternas immunförsvar samt växt-patogeners infektionsstrategier.

Medicago truncatula nodule
Medicago truncatula nodule.

Vi integrerar litteraturstudier, bioinformatik och molekylärbiologiska metoder i en kombination av laborationer, föreläsningar och studentseminarier.

Läs mer på kursens engelska sida