Molekylära växt-mikrobinteraktioner, 15 hp

Om kursen

Kursen ger en fördjupad förståelse för olika former av interaktioner mellan växter och mikroorganismer, inklusive igenkänning och signalering. Kursen behandlar balansen mellan symbios och parasitism, växternas immunförsvar samt växt-patogeners infektionsstrategier. Vi integrerar litteraturstudier, bioinformatik och molekylärbiologiska metoder i en kombination av laborationer, föreläsningar och studentseminarier. Kursen ges januari-mars och kan komma att ges på svenska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen