Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Systemteori och resilienstänkande

Denna kurs introducerar kvalitativa och kvantitativa förhållningssätt inom systemteori, och visar hur de kan användas för att analysera social-ekologiska system.

Omorganisering av strukturer och processer som formar ett social-ekologiskt system, s.k. regimskiften, utforskas utifrån både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Även fallstudier inom begreppet regimskiften utforskas. Systemkoncept används inom begreppet resiliens för att förstå regimskiftenas abrupta förändringar och i kursen behandlas även de viktigaste begreppen inom resiliensteorin. Studenten kommer att bli introducerad till teoretiska begrepp och analysmetoder, och kommer att få utföra forskningsprojekt både individuellt och i grupp där man använder dessa begrepp och metoder.

Läs mer om kursen på dess engelska kurssida.