Systemteori och resilienstänkande, 15 hp

Om kursen

Denna kurs introducerar kvalitativa och kvantitativa förhållningssätt inom systemteori, och visar hur de kan användas för att analysera social-ekologiska system och utforskas utifrån både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. I kursen behandlas även de viktigaste begreppen inom resiliensteori för att förstå omorganisering av strukturer och processer som formar ett social-ekologiskt system, s.k. regimskiften. Kursen ges november - januari.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen