Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Infektionsbiologi

  • 15 hp

Kursen ger fördjupad insikt i och förståelse för processerna vid mikrobiell infektion. Kursen behandlar mikrob-värd-interaktioner, induktion av värdcellsresponser, intracellulär överlevnad, sätt att undkomma immunförsvaret, antibiotikaresistens samt alternativa sätt att bota infektioner. Mikrobiella infektioner är ett angeläget globalt problem, och ett problem som växer i och med ökande antibiotikaresistens. Kursen ges mars - juni och kan komma att ges på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.