Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Infektionsbiologi

Kursen ger fördjupad insikt i och förståelse för processerna vid mikrobiell infektion.

Kursen behandlar mikrob-värd-interaktioner, induktion av värdcellsresponser, intracellulär överlevnad, sätt att undkomma immunförsvaret, antibiotikaresistens samt alternativa sätt att bota infektioner. Mikrobiella infektioner är ett angeläget globalt problem, och ett problem som växer i och med ökande antibiotikaresistens. Kursen ges i regel på engelska. För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.