Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kommunikation och konfliktförståelse

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom en pedagogisk profession och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i kommunikation och konflikthantering.

Kursen ger kunskap om villkor, kännetecken och förmågor för mellanmänsklig och pedagogisk kommunikation. Syftet med kursen är att utveckla en kvalificerad konfliktförståelse och konflikthantering för olika typer av professionella kontexter. Kursen avser mera precist att stärka empatisk, kommunikativ och kritisk förmåga i skilda pedagogiska praktiker.

Kursbeskrivning_200804_HT20 (122 Kb)

 

 • Kursupplägg

  Kommunikationens villkor, kännetecken och förmågor utgör det väsentligaste innehållet i kursens första delkurs, och konfliktförståelse, konflikthantering samt sociala och samhälleliga villkor för kommunikation är centralt för kursens andra delkurs.

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  Delkurs 1: Kommunikation - villkor, kännetecken och förmågor, 7,5 hp

  Studiehandledning delkurs 1_20200813_HT20 (311 Kb)

  Delkursen behandlar frågor om framgångsrik kommunikation - mening och handling i ett kommunikationsteoretiskt perspektiv. I delkursen ingår att praktisera och analysera professionell kommunikation samt upparbeta förståelse för konflikter utifrån relationella perspektiv och empatiorienterade aspekter.

  Delkurs 2: Att förstå och hantera konflikter, 7,5 hp

  Studiehandledning delkurs 2 (297 Kb)

  Delkursen behandlar psykologiska, sociala, institutionella och samhälleliga villkor för kommunikation och konfliktförståelse. Delkursen behandlar också konstruktivt agerande i egna och andras konflikter, samt främjande och hämmande faktorer och villkor för kommunikation och konflikter.

  Undervisning

  Undervisningen består av självstudier, seminarier och workshops.

  Kursen är en distanskurs som även innefattar två fysiska campusträffar.

   

  Examination

  Examinationsformer

  Delkurs 1: Kommunikation - villkor, kännetecken och förmågor, 7,5 hp examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt genom en muntlig eller skriftlig redogörelse för och diskussion kring kursens teman.

  Delkurs 2: Att förstå och hantera konflikter, 7,5 hp examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt genom en muntlig eller skriftlig redogörelse för och diskussion kring kursens teman.

  Betygskriterier (74 Kb)

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Höstterminen 2020:

  Sofia Cedervall, Ann-Sofie Jägerskog

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Samtliga seminarium sker via digitala e-mötesverktyget Zoom. Det blir inte fysiska sammankomster på campus under höstterminen 2021.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt