Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kommunikation och konfliktförståelse

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom en pedagogisk profession och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i kommunikation och konflikthantering.

Kursen ger kunskap om villkor, kännetecken och förmågor för mellanmänsklig och pedagogisk kommunikation. Syftet med kursen är att utveckla en kvalificerad konfliktförståelse och konflikthantering för olika typer av professionella kontexter. Kursen avser mera precist att stärka empatisk, kommunikativ och kritisk förmåga i skilda pedagogiska praktiker.

Kommunikationens villkor, kännetecken och förmågor utgör det väsentligaste innehållet i kursens första delkurs, och konfliktförståelse, konflikthantering samt sociala och samhälleliga villkor för kommunikation är centralt för kursens andra delkurs.

 • Kursen ges på halvdistans, med campusträffar under tre veckoslut (fredag-lördag) och däremellan onlineträffar via Zoom.
 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av två delkurser:

  1. Kommunikation - villkor, kännetecken och förmågor, 7,5 hp
   Delkursen behandlar frågor om framgångsrik kommunikation - mening och handling i ett kommunikationsteoretiskt perspektiv. I delkursen ingår att praktisera och analysera professionell kommunikation samt upparbeta förståelse för konflikter utifrån relationella perspektiv och empatiorienterade aspekter.
  2. Att förstå och hantera konflikter, 7,5 hp
   Delkursen behandlar psykologiska, sociala, institutionella och samhälleliga villkor för kommunikation och konfliktförståelse. Delkursen behandlar också konstruktivt agerande i egna och andras konflikter, samt främjande och hämmande faktorer och villkor för kommunikation och konflikter.

  Undervisning

  Undervisningen består av självstudier, seminarier och workshops.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt genom muntliga eller skriftliga redogörelser för och diskussion kring kursens teman.

  Betygskriterier CH204F - gäller från HT 2020 (74 Kb)

  Examinator

  Sofia Cedervall

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på halvdistans, med campusträffar under tre veckoslut (fredag-lördag) och däremellan onlineträffar via Zoom.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Sofia Cedervall, sofia.cedervall@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se