Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs F-3, valbar kurs

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Kursen behandlar och fördjupar innehållet i de samhällsorienterande ämnena historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Tonvikt läggs på centrala begrepp, modeller och teorier som belyses ur ett akademiskt perspektiv, ur skolans perspektiv och ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten samt individuella muntliga och skriftliga presentationer. Muntlig redovisning på seminarium är ett obligatoriskt inslag i kursen. Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema. 

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Betygskriterier CHSO2V (374 Kb)

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Vårterminen 2021:
  Anna Jonsson, Maja Torres Madzar, Niclas Runebou och Steven Dahl.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans under period C och D under höstterminen 2020 om inte annat har meddelats via kursens schema/websida.

  Schema VT21

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: niclas.runebou@hsd.su.se