Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs F-3, valbar kurs

 • 15 hp

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Kursen behandlar och fördjupar innehållet i de samhällsorienterande ämnena historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Tonvikt läggs på centrala begrepp, modeller och teorier som belyses ur ett akademiskt perspektiv, ur skolans perspektiv och ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

Kursbeskrivning (145 Kb)

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten samt individuella muntliga och skriftliga presentationer. Muntlig redovisning på seminarium är ett obligatoriskt inslag i kursen. Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema. 

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Betygskriterier (331 Kb)

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Höstterminen 2020:

  Niclas Runebou, Anna Jonsson, Steven Dahl, Maja Torres Madza , Eva Hallgren

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen under höstterminens period A och B sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan fler möjligheter till campusundervisning komma att öppnas inför höstterminensperiod C och D. Information om detta läggs ut på kurshemsidan senast den 5/10.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: niclas.runebou@hsd.su.se