Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs F-3, valbar kurs

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens sjätte termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar och fördjupar innehållet i de samhällsorienterande ämnena historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Tonvikt läggs på centrala begrepp, modeller och teorier som belyses ur ett akademiskt perspektiv, ur skolans perspektiv och ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.