Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs F-3, valbar kurs

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens sjätte termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar och fördjupar innehållet i de samhällsorienterande ämnena historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Tonvikt läggs på centrala begrepp, modeller och teorier som belyses ur ett akademiskt perspektiv, ur skolans perspektiv och ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten samt individuella muntliga och skriftliga presentationer. Muntlig redovisning på seminarium är ett obligatoriskt inslag i kursen. Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Betygskriterier CHSO2V - gäller från HT 2020 (374 Kb)

  Examinator

  Niclas Runebou

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Niclas Runebou, niclas.runebou@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se