Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom AUO i didaktik - kurs inom VAL projektet

I kursen ingår att självständigt, med av ansvarig institution godkänd handledare, genomföra en mindre studie eller ett projekt med anknytning till lärarprofessionen.

Problemställningen ska vara knuten till forsknings- och utvecklingsarbeten inom det utbildningsvetenskapliga området, gärna med koppling till verksamhetsbaserade frågeställningar eller projekt i partnerområdet. Arbetet presenteras och försvaras vid seminarium. I kursen ingår även att kritiskt granska annan students arbete.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Eva Svärdemo Åberg
  E-post: eva.svardemo-aberg@edu.su.se

  Utbildningsadministration

  Susanne Wickman
  E-post: susanne.wickman@edu.su.se