Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom AUO i didaktik - kurs inom VAL projektet

I kursen ingår att självständigt, med av ansvarig institution godkänd handledare, genomföra en mindre studie eller ett projekt med anknytning till lärarprofessionen.

Problemställningen ska vara knuten till forsknings- och utvecklingsarbeten inom det utbildningsvetenskapliga området, gärna med koppling till verksamhetsbaserade frågeställningar eller projekt i partnerområdet. Arbetet presenteras och försvaras vid seminarium. I kursen ingår även att kritiskt granska annan students arbete.