Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Makroekonomi II

Kursen fördjupar insikterna i makroekonomisk teori och hur den kan användas för att analysera aktuella makroekonomiska problem.

 De viktigaste områdena är tillväxt, arbetslöshet, penning- och finanspolitik, växelkurser, obalanserna i världsekonomin och konsekvenserna av budgetunderskott. Kursen har ett europeiskt perspektiv.

Mer information på kursens engelska sida