Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spelteori

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi.

Spelteori är en central och dynamisk del i modern mikroekonomi men används även exempelvis avstatsvetare, företagsekonomer och biologer. Kursen ger en introduktion till modern spelteori vilken behandlarekonomiska aktörers strategiska interaktion. Kursen består av två huvuddelar; första delen behandlar spel medfullständig information både på normal och extensiv form, den andra behandlar spel med ofullständiginformation.

Dessutom behandlas grunderna till evolutionär spelteori.Teorin kommer under kursens gång att användas för att förklara hur ekonomiska och ekonomiskpolitiskastrukturer uppstår och fungerar. Exempel på detta är analys av imperfekt konkurrens, auktioner, kollektivtbeslutsfattande samt investeringar i ickeproduktiva konfliktteknologier som t ex rustningsspel vid osäkraäganderätter.

Mer information på kursens engelska sida.