Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Industriell organisation

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi.

Kursen behandlar analytiskt den nationalekonomiska teorin om industriell organisation, i synnerhetstandardmodeller för oligopol- och monopolmarknader, produktdifferentiering, karteller, dominerandeföretag, prisdiskriminering, in- och utträde, nätverksekonomier, horisontell och vertikal integration samtinnovation.

Mer information på kursens engelska sida.