Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ekonomisk integration

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi.

Den Europeiska unionen är bara ett av flera ekonomisk block som för närvarande formas på olika håll ivärlden. Inom EU pågår en omfattande ekonomisk integrations process både på den reala och en monetärasidan. På den reala sidan har vi fri handel och fri rörlighet av produktionsfaktorer, och på den monetära sidanfinns skapandet av en gemensam valuta. Syftet med denna kurs är att analysera de ekonomiska konsekvenserna av integrationen i Europa. Frågor som"Vad är konsekvensen för länder inom och utom unionen?" och "Hur påverkas industri lokaliseringen inomEU av den ekonomiska integrationen?" behandlas. Kursen består av två delar. Del I behandlar teorin kring handel och lokalisering. Även tillväxt kommer attberöras i denna del. I Del II behandlas teorin kring den monetära integrationen och formandet av engemensam valuta.

Mer information på engelska kurssidan