Internationella relationer I, 30 hp

Om kursen

Kursen är en introduktion till ämnet internationella relationer och dess tre sub-discipliner – internationellt

samarbete, internationell säkerhet och internationell politisk ekonomi – ur ett historiskt perspektiv. Kursen

behandlar frågor såsom kris och konflikt, global styrning, globalisering och ojämlikheter ur olika perspektiv.

Samtliga delkurser behandlar också metoder i forskning inom ämnet internationella relationer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen