Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationella relationer I

  • 30 hp

Kursen är en introduktion till ämnet internationella relationer och dess tre sub-discipliner – internationellt

samarbete, internationell säkerhet och internationell politisk ekonomi – ur ett historiskt perspektiv. Kursen

behandlar frågor såsom kris och konflikt, global styrning, globalisering och ojämlikheter ur olika perspektiv.

Samtliga delkurser behandlar också metoder i forskning inom ämnet internationella relationer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.