Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationella relationer I

Kurserna i internationella relationer ger kunskap om de politiska, ekonomiska och historiska förutsättningarna för aktuella internationella problem som till exempel globaliseringens konsekvenser, internationell säkerhet, samt samarbete och integration både på regional och global nivå.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen är en introduktion till ämnet internationella relationer och dess tre sub-discipliner – internationellt samarbete, internationell säkerhet och internationell politisk ekonomi – ur ett historiskt perspektiv. Kursen behandlar frågor såsom kris och konflikt, global styrning, globalisering och ojämlikheter ur olika perspektiv. Samtliga delkurser behandlar också metoder i forskning inom ämnet internationella relationer.

 • Kursupplägg

  Kursen består av 4 delkurser:

  Delkurs 1: Introduktion till internationella relationer (7,5 hp)
  Kursen är en introduktion till internationella relationer och centrala teorier inom ämnet. Den ger historiska och samtida perspektiv på internationellt samarbete, internationell säkerhet och internationell politisk ekonomi. I kursen behandlas olika teoretiska perspektiv såsom kritiska teorier, konstruktivism, liberalism och
  realism. Kursen introducerar studenterna till relevanta akademiska färdigheter och metoder.

  Delkurs 2: Introduktion till internationellt samarbete (7,5 hp)
  Kursen överblickar det statliga internationella samarbetet i form av olika internationella organisationer och regionala transnationella samarbeten. Även icke-statliga aktörer, såsom privata intressen, det civila samhället, forskarsamhället och media ingår. Sammantaget ger kursen en bild av ett system av global styrning/governance, som vuxit fram över tid. Kursen kombinerar traditionella teorier om internationellt samarbete med moderna styrelseformer, såsom regimteorier och organisationsteori, tillämpade på historiska och aktuella debatter. Kursen introducerar studenterna till relevanta akademiska färdigheter och metoder.

  Delkurs 3: Introduktion till internationell säkerhet (7,5 hp)
  Kursen ger en överblick av både traditionella och nya internationella säkerhetsfrågor. Den analyserar mellanoch inom-statliga krig, men också konflikter och kriser kopplade till t ex hälso-säkerhet, klimatförändringar, terrorism och cyberattacker. Olika teorier presenteras för att analysera dessa frågor - allt från traditionella säkerhetsteorier till kritiska teorier, t ex säkerhetisering, genus och ontologisk säkerhet. Kursen introducerar studenterna till relevanta akademiska färdigheter och metoder.

  Delkurs 4: Introduktion till internationell politisk ekonomi (7,5 hp)
  Kursen är en introduktion till internationell politisk ekonomi (IPE). Kursen ger kunskap om kopplingar mellan internationella relationer och ekonomiska relationer genom att analysera förändringar i global produktion, handel och arbetsfördelning ur ett historiskt perspektiv. Delkursen kombinerar allt från klassisk ekonomisk förståelse av IPE till mer kritiska perspektiv, såsom genus- och postkoloniala teorier, tillämpade på historiska och aktuella debatter. Kursen introducerar studenterna till relevanta akademiska färdigheter och metoder.

  Undervisning

  Undervisning på delkurs 1-4 sker genom föreläsningar, gruppövningar i seminarier och individuella övningar. Deltagande i gruppövningar på seminarier, skriftliga inlämningar och muntliga redovisningsuppgifter är obligatoriskt och en förutsättning för att kunskapskontroll ska kunna genomföras. Frånvaro vid ett seminarium måste kompenseras genom en mer omfattande kompletteringsuppgift innan respektive delkurs avslutas, annars rapporteras inget slutbetyg. Frånvaro från två eller flera seminarier betyder att studenten måste gå om kursen.

  Undervisning sker på svenska och engelska.

  Examination

  Delkurs 1 – Introduktion till internationella relationer. Examination sker genom obligatoriska seminarier, skriftliga inlämningar, muntliga redovisningsuppgifter, en halvtidsexamination och ett skriftligt slutprov i form av antingen en salsskrivning eller en hemtentamen. Slutprov kan skrivas på svenska eller engelska.

  Delkurs 2 – Introduktion till internationellt samarbete. Examination sker genom obligatoriska seminarier, skriftliga inlämningar, muntliga redovisningsuppgifter, en halvtidsexamination och ett skriftligt slutprov i form av antingen en salsskrivning eller en hemtentamen. Slutprov kan skrivas på svenska eller engelska.

  Delkurs 3 – Introduktion till säkerhet. Examination sker genom obligatoriska seminarier, skriftliga inlämningar, muntliga redovisningsuppgifter, en halvtidsexamination och ett skriftligt slutprov i form av antingen en salsskrivning eller en hemtentamen. Slutprov kan skrivas på svenska eller engelska.

  Delkurs 4 – Introduktion till internationell politisk ekonomi. Examination sker genom obligatoriska seminarier, skriftliga inlämningar, muntliga redovisningsuppgifter, en halvtidsexamination och ett skriftligt slutprov i form av antingen en salsskrivning eller en hemtentamen. Slutprov kan skrivas på svenska eller engelska.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt