Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktikkurs

Kursen är en fristående praktikkurs där studenter som har läst internationella relationer, ekonomisk historia eller likvärdiga ämnen ges kunskaper från och kontakter med arbetslivet. Under kursens gång ges fördjupad kunskap om relationen mellan teori och praktik.

Information till studenter som ansökt till Praktikkurs HT 2024

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning på kursen sker dels genom praktik vid en relevant aktör i arbetslivet, dels genom seminarieundervisning på distans. Tjänstgöring på praktikplatsen omfattar 640 timmar/16 veckor. Resterande 160 timmar/4 veckor använder studenten för att genomföra kursens examinationsuppgifter samt delta i seminarieövningar. Efter att studenten genomfört praktik enligt överenskommelse ska handledare på praktikplatsen bekräfta detta till kursansvarig på institutionen. 

  Deltagande i gruppövningar på seminarier, skriftliga inlämningar och muntliga redovisningsuppgifter är obligatoriskt och en förutsättning för att kunskapskontroll ska kunna genomföras. Frånvaro från max ett seminarium kan kompenseras genom en mer omfattande kompletteringsuppgift, annars rapporteras inget slutbetyg. Frånvaro från två eller fler seminarier betyder att studenten måste gå om kursen.

  Undervisning sker på svenska och engelska, på distans. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig på kurssidan senast en månad före kursstart.

  Examination

  Kursen examineras genom 1) genomförd praktiktjänstgöring (intyg från handledare på praktikplats krävs), 2) muntlig redovisning i samband med obligatoriska seminarier, 3) skriftliga inlämningsuppgifter inför obligatoriska seminarier, samt 4) skriftligt slutprov i form av en praktikrapport. Samtliga skriftliga uppgifter kan skrivas på svenska eller engelska.