Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svensk säkerhetspolitik

Kursen är en introduktion till svensk säkerhetspolitik ur ett historiskt och samtida perspektiv inom ämnet internationella relationer.

Kursen behandlar frågor om såväl försvars- som utrikespolitik 1945 till idag och olika perspektiv på svensk säkerhetspolitik över tid. Kursen introducerar studenterna till akademiska färdigheter och metoder som är centrala i studiet av svensk säkerhetspolitik över tid.

demonstration