Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekonomisk historia II

  • 30 hp

Kursen ger vidare kunskap om ekonomisk historia genom att bland annat diskutera hur olika teoretiska angreppssätt kan användas för att fånga in stora linjer i ekonomisk och social omvandling. En stor del av kursen ägnas åt ekonomisk och socialhistorisk teori och metod samt hur man utformar vetenskapliga historiska undersökningar. Fördjupningskurser ingår.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.