Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ekonomisk historia II

Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ger fördjupade perspektiv på ekonomisk historia, genom att diskutera hur olika teoretiska angreppssätt kan användas för att fånga in stora linjer när det gäller ekonomisk och social omvandling. Kursen ger också fördjupade kunskaper om teori och metod inom ämnet ekonomisk historia, tillämpning av kvalitativa och kvantitativa metoder, samt träning i hur man planerar och genomför ett kortare skriftligt vetenskapligt arbete.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delkurser:

  Delkurs 1. Stora omvandlingar – perspektiv på ekonomi, 7,5 hp
  Kursen ger prov på breda angreppssätt som används för att fånga in stora linjer i den ekonomiska och sociala omvandlingen på lång sikt. Inom kursen behandlas institutionell teori och makrosociologi och dessa perspektivs möjlighet att förklara välstånd och långsiktig ekonomisk omvandling. Kursen behandlar också
  vilken roll idéer spelar för den ekonomiska omvandlingen, välfärdsstatens expansion och tillbakagång, samt vilka krafter som påverkat statsbildningsprocessen i Europa.

  Delkurs 2. Kvalitativa metoder för ekonomhistoriker, 7,5 hp
  Delkursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om kvalitativa metoder för att genomföra ett begränsat vetenskapligt arbete inom det ekonomiskhistoriska ämnesområdet, samt om metoder för att samla
  in information från arkiv och andra källor, och systematisera och bearbeta informationen. Fokus läggs på källkritik, textanalys, biografisk metod, oral history och diskursanalys, samt hur dessa tillämpas i ekonomiskhistorisk forskning.

  Delkurs 3. Kvantitativa metoder för ekonomhistoriker, 7,5 hp
  Delkursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om hur kvantitativa metoder och modeller tillämpas inom det ekonomiskhistoriska ämnesområdet och hur historisk statistik kan rekonstrueras från
  primärt källmaterial. Fokus läggs på deskriptiv statistik, indexkonstruktioner, modeller, korrelation, enkel regression och multipel regression. Kursen ger även en introduktion till datorprogram.

  Delkurs 4. Självständigt arbete i ekonomisk historia, 7,5 hp
  Delkursen utgör en träning i att genomföra ett kortare vetenskapligt arbete. Arbetet redovisas i en skriftlig rapport samt presenteras muntligt och visuellt vid ett seminarium.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, individuella övningar och gruppövningar. Deltagande i moment med skriftliga och/eller muntliga redovisningsuppgifter är obligatoriskt och en förutsättning för att kunskapskontroll ska kunna genomföras. Frånvaro vid ett undervisningstillfälle per moment kan kompenseras genom en kompletteringsuppgift.

  Undervisning sker på svenska. Enstaka delkurser och föreläsningar kan dock ges på engelska.

  Examination

  Examination sker genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter och muntliga individuella redovisningar samt individuella skriftliga och/eller visuella slutuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt