Ekonomisk historia II, 30 hp

Om kursen

Kursen ger vidare kunskap om ekonomisk historia genom att bland annat diskutera hur olika teoretiska angreppssätt kan användas för att fånga in stora linjer i ekonomisk och social omvandling. En stor del av kursen ägnas åt ekonomisk och socialhistorisk teori och metod samt hur man utformar vetenskapliga historiska undersökningar. Fördjupningskurser ingår.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen