Ekonomisk historia III, 30 hp

Om kursen

Kursen diskuterar tämligen avancerade grepp för ekonomisk och socialhistorisk analys. Samspelet mellan teorier, metoder och källmaterial fokuseras: i litteratur som behandlar centrala ekonomisk-historiska spörsmål och i det egna uppsatsskrivandet. Du tränas i att skriva vetenskaplig text, presentera och försvara denna och opponera på andras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen