Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Global politisk ekonomi och utveckling

  • 15 hp

Kursen ger en internationell och tvärvetenskaplig historisk översikt av central frågor kring utvecklingsteorioch praktik under 1900-talet och 2000-talet. Kursens två huvudsakliga mål är 1) fördjupa studenternas teoretiska förståelse av begreppet utveckling inom fältet global politisk ekonomi, 2)kritiskt utvärdera utfall och framtida förutsättningar för ekonomisk och politisk utveckling.

Studenterna som läser denna valbara kurs kommer att lära sig att kritiskt utvärdera utvecklingens dynamik och ämnet utvecklingsfrågor förändrade karaktär. Likväl kommer studenter att lära sig att kritiskt granska utveckling i praktiken och vägledande principer i dagens utvecklingsagendor.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.