Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Global politisk ekonomi och utveckling

Kursen ger en internationell och tvärvetenskaplig historisk översikt av central frågor kring utvecklingsteori- och praktik under 1900-talet och 2000-talet.

Kursens två huvudsakliga mål är 1) fördjupa studenternas teoretiska förståelse av begreppet utveckling inom fältet global politisk ekonomi, 2)kritiskt utvärdera utfall och framtida förutsättningar för ekonomisk och politisk utveckling. Studenterna som läser denna valbara kurs kommer att lära sig att kritiskt utvärdera utvecklingens dynamik och ämnet utvecklingsfrågor förändrade karaktär. Likväl kommer studenter att lära sig att kritiskt granska utveckling i praktiken och vägledande principer i dagens utvecklingsagendor.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursens undervisning består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. All undervisning sker på engelska.

  Examination

  Seminarierna är obligatoriska. Studenter förväntas delta aktivt. Examinationen sker löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter (fyra st.), och genom en avslutande hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt