Global politisk ekonomi och utveckling, 15 hp

Om kursen

Kursen ger en internationell och tvärvetenskaplig historisk översikt av central frågor kring utvecklingsteorioch praktik under 1900-talet och 2000-talet. Kursens två huvudsakliga mål är 1) fördjupa studenternas teoretiska förståelse av begreppet utveckling inom fältet global politisk ekonomi, 2)kritiskt utvärdera utfall och framtida förutsättningar för ekonomisk och politisk utveckling.

Studenterna som läser denna valbara kurs kommer att lära sig att kritiskt utvärdera utvecklingens dynamik och ämnet utvecklingsfrågor förändrade karaktär. Likväl kommer studenter att lära sig att kritiskt granska utveckling i praktiken och vägledande principer i dagens utvecklingsagendor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen