Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerade kvalitativa metoder

Kursen ger studenterna fördjupade kunskaper och insikter i kvalitativa metoder som används inom ekonomisk historia och internationella relationer.

Kursen utvecklar därigenom studenternas förståelse för, samt kritiska förhållningssätt till, samhällsvetenskapliga kvalitativa metoder. Kursen fördjupar även studenternas förståelse för ontologiska och epistemologiska antaganden vid val av kvalitativa metoder. Dessutom tränar kursen studenterna i att tillämpa samhällsvetenskapliga metoder.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro. All undervisning sker på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom deltagande i obligatoriska seminariediskussioner, samt genom skriftliga uppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt