Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Avancerade kvalitativa metoder

Kursen ger studenterna fördjupade kunskaper och insikter i kvalitativa metoder som används inom ekonomisk historia och internationella relationer. Kursen utvecklar därigenom studenternas förståelse för, samt kritiska förhållningssätt till, samhällsvetenskapliga kvalitativa metoder.

Kursen ges på engelska.

För mer information om kursen, se den engelskspråkiga sidan.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt