Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelsk språkteori och språkfärdighet för Grundlärarprogrammet F-3

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3. Vissa (vår)terminer ges kursen även som fristående kurs inom satsningen Fler vägar in och vänder sig främst till dig som idag arbetar som lärare och vill få fördjupade kunskaper om engelskundervisning mot yngre åldrar.

Kursens syfte är att utveckla och fördjupa studentens skriftliga och muntliga språkfärdighet på engelska. Dessutom ger delkursen studenten en introduktion till språklig variation inom den engelskspråkiga världen och övar studenten i att identifiera och förklara likheter och skillnader mellan svenskan och engelskan. Delkursen har ett tvådelat fokus: dels studentens individuella behov vad beträffar ordförråd och grammatik, med tonvikt på den egna språkliga säkerheten, dels de generella problem inom dessa fält som studenten kan förväntas behöva hantera i sin lärarroll. Under kursen diskuteras även vanliga föreställningar om språk och språkinlärning, och studenten ges tillfälle att kritiskt granska och utvärdera dessa föreställningar med utgångspunkt i den framtida professionen. Muntliga och skriftliga övningar ger studenten möjlighet att förbättra sin talade engelska och grammatiska säkerhet. Delkursen syftar även till att utöka studentens vokabulär.

Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet F-3 vid Stockholms universitet är Institutionen för ämnesdidaktik.

Programsida med studiegång

Information inför vårterminen 2023

Registrering
Innan terminen börjar måste du registrera dig på dina kurser. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din utbildningsplats.

Inom Grundlärarprogrammet: Webbregistreringen för denna kurs är öppen 12 - 18 december.

Fristående kurs / inom Fler Vägar In: Webbregistreringen är öppen 3 - 8 januari.

Webbregistrera dig i Ladok för studenter

För dig som ska läsa kursen som fristående kurs, glöm inte att du behöver ha ett aktivt universitetskonto innan du kan registrera dig.

Aktivera ditt universitetskonto

Lärplattform
I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för kursinformation och kursmaterial. Du får tillgång till Athena när kursen startar och använder samma inloggningsuppgifter som för ditt universitetskonto.

Logga in i Athena

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Inom grundlärarprogrammet: Study guide, VT23 GLP (pdf) (559 Kb)

  Fristående / Fler Vägar in: Study guide, VT23 FVI (pdf) (564 Kb)

  Vi rekommenderar inte utskrift då vissa ändringar kan ske innan kursstart.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och bedrivs på engelska.

  VT23: kursen ges inom grundlärarprogrammet F-3 (på Campus). Den ges även som fristående kurs inom Fler Vägar In, där undervisning sker online via Zoom men med en fysisk träff på Campus för den skriftliga salstentamen.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig salstentamen samt muntliga och skriftliga seminarieuppgifter. Examination sker på engelska.

  Även den fristående kursen inom Fler vägar in innefattar en fysisk träff på Campus för den skriftliga salstentamen.

  Examinator

  Examiners, HT22 (pdf) (122 Kb)

  Examiners, VT23 (pdf) (115 Kb)

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen inom Grundlärarprogrammet

  Gruppindelningen kommer att finnas på Athena senast en vecka före kursstart. Studenter som läser kursen inom grundlärarprogrammet placeras i grupperna 1 - 6. Observera informationen om gruppindelning i välkomstbrevet som skickats ut till antagna inför registreringsperioden för kursen.

  Fristående kurs inom Fler Vägar In

  Studenter placeras i grupp 7.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se 'Study Guide' för mer information. 'Study Guide' för varje termin publiceras innan kursstart.

 • Mer information

  Kursen inom Grundlärarprogrammet

  Inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 ingår kursen under utbildningens andra termin. Den löper parallellt med kursen Engelska i klassrummet för Grundlärarprogrammet F-3 som ges av Institutionen för ämnesdidaktik. Studenter som läser inom grundlärarprogrammet på Stockholms universitet söker inte till kursen via www.antagning.se. Inom programmet görs antagningen av institutionen inför varje termin.

  Programsida med studiegång för programmet

  Fristående kurs inom Fler vägar in

  Kursen ges som fristående kurs med ansökan på www.antagning.se inför vårterminerna (om resurser tillåter). Projektet Fler vägar in ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare:

  Fler vägar in i läraryrket

 • Kontakt