Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Engelsk språkteori och språkfärdighet för Grundlärarprogrammet F-3

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3. Vissa terminer (oftast VT) ges kursen även som fristående kurs och vänder sig främst till dig som idag arbetar som lärare och vill få fördjupade kunskaper om engelskundervisning mot yngre åldrar.

Kursens syfte är att utveckla och fördjupa studentens skriftliga och muntliga språkfärdighet på engelska. Dessutom ger delkursen studenten en introduktion till språklig variation inom den engelskspråkiga världen och övar studenten i att identifiera och förklara likheter och skillnader mellan svenskan och engelskan. Delkursen har ett tvådelat fokus: dels studentens individuella behov vad beträffar ordförråd och grammatik, med tonvikt på den egna språkliga säkerheten, dels de generella problem inom dessa fält som studenten kan förväntas behöva hantera i sin lärarroll. Under kursen diskuteras även vanliga föreställningar om språk och språkinlärning, och studenten ges tillfälle att kritiskt granska och utvärdera dessa föreställningar med utgångspunkt i den framtida professionen. Muntliga och skriftliga övningar ger studenten möjlighet att förbättra sin talade engelska och grammatiska säkerhet. Delkursen syftar även till att utöka studentens vokabulär.

Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet F-3 vid Stockholms universitet är Institutionen för ämnesdidaktik.

Programsida med studiegång

Information inför vårterminen 2024

Registrering
Innan terminen börjar måste du registrera dig på dina kurser. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din utbildningsplats.

Om du läser denna kurs inom grundlärarprogrammet på Stockholms universitet är webbregistreringen i Ladok öppen 15 - 19 december.

Om du har sökt via antagning.se eller via VAL och är antagen till den fristående kursen är webbregistreringen i Ladok öppen 4 - 9 januari. OBS: Från och med 1 januari 2024 måste du som student tillfälligt logga in i Ladok på ett annat sätt än vanligt. Istället för ditt vanliga universitetskonto måste du använda ditt konto på antagning.se eller ett eduID.

Läs här om vad som gäller och varför

Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform
I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för kursinformation och kursmaterial. Du får tillgång till Athena när kursen startar och använder samma inloggningsuppgifter som för ditt universitetskonto.

Logga in i Athena

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Course description, VT24 (pdf) (222 Kb)

  Vi rekommenderar inte utskrift då vissa ändringar kan ske innan kursstart.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och bedrivs på engelska.

  HT23: kursen ges endast inom grundlärarprogrammet F-3 (på Campus).

  VT24: kursen ges inom grundlärarprogrammet F-3 (på Campus). Den erbjuds även som fristående kurs med undervisning på distans via Zoom men med en skriftlig salstentamen på Campus.

   

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig salstentamen samt muntliga och skriftliga seminarieuppgifter. Examination sker på engelska.

  Även när kursen ges som fristående kurs innefattar den en fysisk träff på Campus för den skriftliga salstentamen.

  Examinator

  Examiners, VT24 (pdf) (151 Kb)

  Examiners, HT23 (pdf) (118 Kb)

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  VT24:

  Om du läser kursen inom grundlärarprogrammet: Kursen har olika grupper (gr 1 - 6). Observera informationen om gruppindelning i välkomstbrevet som skickats ut till antagna inför registreringsperioden för kursen. Grupperna publiceras på Athena efter att registreringen har stängt.

  Om du läser den fristående kursen: se schemat med undervisning distans via Zoom men observera att den skriftliga salstentamen är på Campus. Föreläsningarna erbjuds som komplement till seminarierna (se kursinformation på Athena för mer information).

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen för mer information. En mer detaljerad 'Study Guide' publiceras innan kursstart på Athena.

 • Mer information

  Kursen inom Grundlärarprogrammet

  Inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 ingår kursen under utbildningens andra termin. Den löper parallellt med kursen Engelska i klassrummet för Grundlärarprogrammet F-3 som ges av Institutionen för ämnesdidaktik. Studenter som läser inom grundlärarprogrammet på Stockholms universitet söker inte till kursen via www.antagning.se. Inom programmet görs antagningen av institutionen inför varje termin.

  Programsida med studiegång för programmet

  Fristående kurs

  Kursen ges som fristående kurs med ansökan på www.antagning.se inför vårterminerna (om resurser tillåter).

 • Kontakt