Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Vill du arbeta med de yngsta eleverna? Vara en förebild och inspirera dem till fortsatt lärande? Då ska du bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3.

Lärare med elever i förskoleklass
Foto: Mostphotos

På grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever i åldrarna 6-9 år. De är nyfikna på sin omvärld och fulla av lust att veta mer.

Grundläggande i den här utbildningen är en helhetssyn på barns lärande, där olika ämnen integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. Du läser svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturvetenskap och teknik.

Inom det som kallas den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) lär du dig om ledarskap, sociala relationer, gruppers utveckling och konflikthantering.
Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan

När du gör din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en skola så knyts teori och praktik samman för dig. Om du vill kan du göra en av dina praktikperioder utomlands.
Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning