Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

 • 240 hp

Vill du arbeta med de yngsta eleverna? Vara en förebild och inspirera dem till fortsatt lärande? Då ska du bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3.

För att jag vill inspirera barnen. Väcka nyfikenhet.
Foto: Viktor Gårdsäter

På grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever i åldrarna 6-9 år. De är nyfikna på sin omvärld och fulla av lust att veta mer.

Grundläggande i den här utbildningen är en helhetssyn på barns lärande, där olika ämnen integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. Du läser svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturvetenskap och teknik. Du lär dig också om ledarskap, sociala relationer, gruppers utveckling och konflikthantering.

När du gör din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en skola så knyts teori och praktik samman för dig. Om du vill kan du göra en av dina praktikperioder utomlands.

 • Programöversikt

  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattar 240 högskolepoäng, vilket innebär att du studerar på heltid i fyra år.

  Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden:

  Grundlärarprogram inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

  Programöversikt grundlärare förskoleklass-årskurs 1-3 (diagram)
  * Termin 6 väljer du om du vill fördjupa dig i naturvetenskap och teknik eller samhällsorienterande ämnen.

  År 1

  Termin 1

  Du läser din första ämneskurs i svenska och den första delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK).

  Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK

  Termin 2

  Du läser dina första ämneskurser i matematik och engelska, samt gör din första verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

  Vad är verksamhetsförlagd utbildning (VFU)?

  År 2

  Termin 3

  Du läser din första ämneskurs i naturvetenskap och teknik, samt din andra ämneskurs i matematik.

  Termin 4

  Du läser din första ämneskurs i samhällsorienterande ämnen och din andra ämneskurs i svenska, samt börjar på den andra delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK).

  År 3

  Termin 5

  Du fortsätter med den andra delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), gör din andra verksamhetsförlagda utbildning (VFU), samt läser din tredje ämneskurs i matematik.

  Termin 6

  Du skriver ditt första självständiga arbete, samt läser din andra ämneskurs i naturvetenskap och teknik eller samhällsorienterande ämnen.

  År 4

  Termin 7

  Du läser din tredje ämneskurs i svenska och den tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK).

  Termin 8

  Du gör din tredje verksamhetsförlagda utbildning (VFU), samt skriver ett självständigt arbete på avancerad nivå.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Som grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden. När du är klar med din grundlärarexamen ligger alltså många vägar öppna för dig.

  Efter studierna

 • Kontakt

  Behöver du hjälp att hitta rätt bland alla kurser och program? Den centrala vägledningen vid Stockholms universitet kan svara på generella frågor om högskolestudier såsom behörighetskrav och examensregler:

  Central studie- och karriärvägledning

  Vanliga frågor om studier och studieval

  Har du frågor om hur det är att studera till just grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3? Då kan du boka tid för samtal med studievägledaren vid Institutionen för språkdidaktik:

  Studievägledning