Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kursen utgör den tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens sjunde termin.

Programsida med studiegång

Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

Kursen behandlar läroplansteoretiska och didaktiska aspekter på hur undervisning kan bedrivas inom förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution.

  Kursen omfattar fyra delar:

  1. Läroplansteori, ämnesdidaktik och bedömning, fokus på språk, 7.5 hp
   Du läser om historiska, samhälleliga och kulturella perspektiv på skolämnena svenska och engelska i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt läroplansteori med anknytning till ämnesdidaktisk forskning.
   Del 1 ges av Institutionen för ämnesdidaktik.
  2. Läroplansteori, ämnesdidaktik och bedömning, fokus på matematik, 7.5 hp
   Du läser om historiska, samhälleliga och kulturella perspektiv på skolämnena matematik, natur- och samhällsorienterande samt praktisk-estetiska ämnen i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt läroplansteori med anknytning till ämnesdidaktisk forskning.
   Del 2 ges av Institutionen för ämnesdidaktik.
  3. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 5 hp
   Här får du fördjupade insikter i centrala vetenskapsteoretiska frågor som rör bland annat hypotesprövning, evidens, tolkning, korrelation och kausalitet.
   Del 3 ges av Filosofiska institutionen i samarbete med Institutionen för ämnesdidaktik.
  4. Utveckling av undervisning, 2.5 hp
   Med internationella och nationella utvärderingar som grund behandlar den här delen modeller och strategier för utveckling av undervisning.
   Del 4 ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Alla seminarier och schemalagda aktiviteter är obligatoriska.

  Examination

  • Del 1 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.
  • Del 2 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.
  • Del 3 examineras genom skriftlig salstentamen och skriftlig inlämningsuppgift.
  • Del 4 examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.

  Betygskriterier US170G del 1 - gäller från HT 2021 (445 Kb)

  Examinator

  Helkurs: Per Blomqvist

  Del 1: Sara Snoder
  Del 2: Eva Rosenqvist
  Del 3: Niklas Möller
  Del 4: Eva-Maria Tebano Ahlquist

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare - helkurs
  Per Blomqvist, per.blomqvist@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se