Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning i matematik, grundskolans år F-3, Självständigt arbete II

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens åttonde och sista termin.

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra en ämnesdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

Hitta inspiration till ditt självständiga arbete i matematik:
Medverka i ett forskningsprojekt