Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, I

 • 15 hp

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

I kursen ingår att självständigt genomföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för den egna yrkesutövningen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter. Kursen ger en introduktion till grundläggande ämnesdidaktisk forskningsmetodik och akademiskt skrivande. Kursen tränar förmågan att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevant ämnesdidaktisk litteratur i syfte att bidra till utvecklingen av den egna yrkesverksamheten. Det självständiga arbetet kan antingen vara en empirisk studie eller ett utvecklingsarbete och ska utmynna i en skriftlig rapport.

Självständigt arbete vid HSD

Kursbeskrivning HT20 (139 Kb)

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema. 

  Betygskriterier

  Betygskriterier (59 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, muntlig presentation samt försvar av det egna arbetet vid seminarium samt muntlig och skriftlig granskning av annan students arbete. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Information om examination vid självständigt arbete (172 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen under höstterminens period A och B sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan fler möjligheter till campusundervisning komma att öppnas inför höstterminensperiod C och D. Information om detta läggs ut på kurshemsidan senast den 5/10.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig: ylva.wibaeus@hsd.su.se