Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, I

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens sjätte termin.

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra en ämnesdidaktisk studie med relevans för kommande yrkesutövning som lärare i förskoleklass och årskurs 1–3. Kursen behandlar grundläggande ämnesdidaktiska forskningsmetoder och akademiskt skrivande. Under kursen får studenten utveckla förmågan att samla in och analysera empiri samt reflektera över och diskutera arbetet i relation till teori, metoder och ämnesdidaktisk forskning.

Hitta inspiration till ditt självständiga arbete:
Skriv inom ett forskningsprojekt