Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska i klassrummet för Grundlärarprogrammet F-3

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens andra termin.

Programsida med studiegång

Kursen syftar till att ge studenten förutsättningar att planera, motivera och genomföra undervisning i engelska för förskoleklass och årskurs 1-3 utifrån språkdidaktiska teorier och aktuella styrdokument, med tillämpning av språkutvecklande arbetssätt som inkluderar estetiska lärprocesser och digitala resurser.

Kursen ges av Institutionen för ämnesdidaktik och har tagits fram i samarbete med Engelska institutionen.