Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska i klassrummet för Grundlärarprogrammet F-3

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens andra termin.

Programsida med studiegång

Kursen syftar till att ge studenten förutsättningar att planera, motivera och genomföra undervisning i engelska för förskoleklass och årskurs 1-3 utifrån språkdidaktiska teorier och aktuella styrdokument, med tillämpning av språkutvecklande arbetssätt som inkluderar estetiska lärprocesser och digitala resurser.

Kursen ges av Institutionen för språkdidaktik och har tagits fram i samarbete med Engelska institutionen.

Information inför vårterminen 2022

Registrering

Innan terminen börjar måste du registrera dig på vårens kurser. Webbregistreringen för den här kursen är öppen 3-9 januari. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din utbildningsplats.

Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till Athena när kursen startar.

Logga in i Athena

Sammanslagning av institutioner

I januari 2022 slås HSD, ISD och MND ihop till Institutionen för ämnesdidaktik. För dig som student innebär det ingen större skillnad. Studentinformationen på våra nuvarande institutionswebbar kopplas automatiskt till den nya institutionens webb och kurs- och programsidorna fungerar som vanligt.