Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år F-3

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Kursen behandlar de samhällsorienterande ämnena utifrån begrepp och begreppsliga kontexter med grund i de vetenskapliga disciplinerna. Undervisningen i samhällsorienterande ämnen för de lägre åldrarna har huvudsakligen en tvärvetenskaplig karaktär. Denna kurs kommer därför att genomföras med såväl ett tematiskt fokus som ett fokus på respektive ämne (historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap).


Under kursen behandlas också hur olika arbetssätt kan användas för att stimulera och stödja elevers lärande. Kursen tar även upp IT:s möjligheter och begränsningar som redskap i undervisning och för lärande i de samhällsorienterande ämnena.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:
  Delkurs 1: Geografi med ämnesdidaktik, 3 hp
  Delkurs 2: Historia med ämnesdidaktik, 3 hp
  Delkurs 3: Religionskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp
  Delkurs 4: Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp
  Delkurs 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 3 hp


  De första fyra delkurserna behandlar relevant ämnesstoff för undervisning i de samhällsorienterande ämnena (historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap) i grundskolans lägre åldrar. Delkurserna ger även en orientering om motsvarande skolämnen och undervisningen i dessa ämnen. Utgångspunkten för delkurserna utgörs av elevers förmåga att förstå och använda begrepp. Centrala begrepp, modeller och teorier gestaltas via olika teman. Både ämnesinnehåll och temaområden ska ha kopplingar till grundskolans kursplaner för år 1-3 och förskoleklass.


  Den femte delkursen behandlar didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande. Utgångspunkt är teorier och forskningsresultat som berör frågor om undervisningens villkor, former och processer. Studenterna ska under delkursen utveckla förmågan att anpassa stoffet till aktuell elevgrupp,
  använda varierade arbetsformer och förstå hur undervisning, med utgångspunkt i styrdokument, kan stödja elevers läsförståelse och begreppsanvändning.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt individuella muntliga och skriftliga presentationer. Kurskrav: tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter, gruppövningar samt individuella muntliga och skriftliga presentationer är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på seminarier och gruppövningar är obligatorisk.

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema. 

  Examination

  Alla delkurser examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig
  hemtentamen.

  Betygskriterier fr 201208 (589 Kb)

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Vårterminen 2021:

  Max Strandberg, Anna Jonsson, Martin Karlsson, Niclas Runebou, Gunilla Granath Zillén, Maja Torres Madzar, Caroline Gustavsson,

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans under period C och D under höstterminen 2020 om inte annat har meddelats via kursens schema/websida.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: anna.jonsson@hsd.su.se