Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år F-3

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens fjärde termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar de samhällsorienterande ämnena utifrån centrala begrepp och begreppsliga kontexter med ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Såväl ämnesteoretiska som ämnesdidaktiska kunskapsfält representeras på ett sådant sätt att det kan ligga till grund för en förmåga att undervisa i de skolämnen som ingår i SO-ämnet för årskurs F-3.

Kursen tar även upp IT:s möjligheter och begränsningar som redskap i undervisning och för lärande i de samhällsorienterande ämnena.

Kursen omfattar 15 hp och är uppdelad i fem områden; historia med ämnesdidaktik, religionskunskap med ämnesdidaktik, geografi med ämnesdidaktik, samhällskunskap med ämnesdidaktik samt de samhällsorienterande ämnenas didaktik.