Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, II

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

I kursen ingår att självständigt genomföra en ämnesdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter. Kursen ger fördjupade kunskaper i ämnesdidaktisk forskningsmetodik samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Kursen tränar förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över relevanta forskningsresultat i syfte att bidra till kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet. Det självständiga arbetet ska resultera i en uppsats.

Självständigt arbete vid HSD

 

 • Kursupplägg

  Kursbeskrivning VT21 reviderad 2021-01-20 (142 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning. Deltagande i seminarier är obligatorisk. 

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema. 

  Betygskriterier

  Betygskriterier HVF3SA fr.o.m. HT20 (304 Kb)

  Betygskriterier HVF3SA. t.o.m. VT20 (292 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete, försvar av det egna arbetet samt skriftlig och muntlig opposition på annan students självständiga arbete. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. För mer detaljerad information hänvisas till
  kursbeskrivningen.

  Information om examination vid självständigt arbete (172 Kb)

  Examinator

  Vårterminen 2021 (avancerad nivå):

  Anne Lidén, Caroline Gustavsson, Catrin Björck, Cecilia Lundholm, Eva Hallgren, Eva Österlind, Frederik Wallenstein, Inger Eriksson, Jenny Berglund, Johan Sandahl, Ketil Thorgersen, Kristina Lanå, Lisa Öhman, Maria Olson, Maria Wassrin, Martin Karlsson, Max Strandberg, Per Fransson, Per Höjeberg, Per-Arne Karlsson, Sofia Cedervall, Ulrika von Schantz, Viveca Lindberg, Ylva Wibaeus

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisning på HSD under våren 2021 sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvariga: Caroline Gustavsson