Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens tredje termin.

Kursen behandlar relevant ämnesteori och ämnesdidaktisk forskning för undervisning i naturvetenskapliga ämnen och teknik i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Särskilt fokuseras undervisningens syften, klassrumskommunikation, styrdokument och bedömning utifrån ämnesdidaktisk forskning. Vidare behandlas undersökande arbetssätt och dokumentation där estetiska uttrycksformer och digitala hjälpmedel betonas.