Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I

 • 15 hp

Gäller även för kursen inom ULV-projektet, UM33UU

Kursen behandlar relevant ämnesteori och ämnesdidaktisk forskning för undervisning i naturvetenskapligaämnen och teknik i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Särskilt fokuseras undervisningens syften,klassrumskommunikation, styrdokument och bedömning utifrån ämnesdidaktisk forskning. Vidare behandlasundersökande arbetssätt och dokumentation där estetiska uttrycksformer och digitala hjälpmedel betonas.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Del 1. Naturvetenskap och naturvetenskapsämnenas didaktik (Science and Science Education) 11 hp

  Relaterat till planering och organisering av undervisning samt bedömning i grundskolans tidigare år fokuserasföljande områden

  i biologi:

  • livets utveckling och mångfald
  • systematik och artkunskap
  • livscykler
  • ekosystem och ekosystemtjänster
  • människans fysiologi och hälsa

  i kemi:

  • materiens uppbyggnad, partikelmodeller, aggregationstillstånd, blandningar och lösningar
  • kemisk bindning
  • fotosyntes- och förbränningsreaktioner
  • vanliga material, dess användningsområden och återvinning

  i fysik:

  • materials egenskaper t.ex. magnetism, ledningsförmåga och densitet
  • tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt och friktion- ljud och ljus- astronomi med fokus på Jorden och månens rörelser samt stjärnhimlen

  Del 2. Teknik och teknikdidaktik (Technology and Technology Education) 4 hp

  Relaterat till planering och organisering av undervisning samt bedömning i grundskolans tidigare årbehandlas följande områden:

  • teknik som kunskapsområde
  • teknikens utveckling
  • eknikens arbetssätt och metoder
  • mekanismer i vanliga föremål och egna konstruktioner
  • material för konstruktionsarbete
  • hållfasta strukturers uppbyggnad
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemalänken nedan är preliminär.
  På grund av Corona kan detta schema komma att ersättas med ett nytt schema. I så fall får du som ska gå kursen det nya schemat skickat till dig via e-post. Om du får ett sådant schema så ska du helt bortse från schemat här.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Anna Carin Nyberg annacarin.nyberg@mnd.su.se
  Ewa Wiklund ewa.wiklund@mnd.su.se

   

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se