Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3, II

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens åttonde och sista termin.

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra en språkdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete vid Institutionen för språkdidaktik:
Självständigt arbete

Information inför vårterminen 2021

Registrering

Din utbildningsadministratör meddelar dig när webbregistreringen är öppen.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till Athena när kursen startar.
Logga in i Athena

Undervisningen i vår

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Institutionen för språkdidaktik att fortsätta med webbaserad undervisning under hela vårterminen 2021. För att kunna delta i vårens föreläsningar och seminarier behöver du därför ha e-mötestjänsten Zoom installerad på din dator.
Kom igång med e-mötestjänsten Zoom

Mer information för dig som är ny student vid ISD

Mer information för dig som redan studerar vid ISD

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och individuell handledning. Närvaro vid seminarier är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, ventilering av det skriftliga självständiga arbetet samt opposition på annan students självständiga arbete.

  Betygskriterier USX12G gäller från VT 2021 (466 Kb)

  Examinator

  Vårterminen 2021: Karin Sheikhi

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - Grundlärare F-3 (samt ULV/VAL)
  Studievägledning - Grundlärare F-3, fristående kurser GN/AN