Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik för grundlärare F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning

I kursen behandlas:

  • barns/elevers lärande och tidiga begreppsbildning inom grundläggande taluppfattning
  • mål och innehåll i grundskolans styrdokument
  • talsystemet i ett historiskt perspektiv
  • olika uttrycksformer (bl.a. estetiska), problemlösning och användandet av laborativa material