Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens första termin.

Programsida med studiegång

Kursen ger ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper i svenska för förskoleklass och årskurs 1-3.

Institutionen för språkdidaktik är kursansvarig institution. Kursen ges i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för kultur och estetik.

Information inför vårterminen 2021

Registrering

Innan terminen börjar måste du registrera dig på vårens kurser. Webbregistreringen för den här kursen är öppen 4-10 januari. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din utbildningsplats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till Athena när kursen startar.
Logga in i Athena

Undervisningen i vår

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Institutionen för språkdidaktik att fortsätta med webbaserad undervisning under hela vårterminen 2021. För att kunna delta i vårens föreläsningar och seminarier behöver du därför ha e-mötestjänsten Zoom installerad på din dator.
Kom igång med e-mötestjänsten Zoom

Mer information för dig som är ny student vid ISD

Mer information för dig som redan studerar vid ISD