Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens femte termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar:

  • kunskaper i matematik och matematikdidaktik relevanta för lärare som ska undervisa i årskurs F-3
  • problemlösning och problemformulering med fokus på statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring
  • mål och innehåll i matematikundervisning
  • analys av elevers kunnande i statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring
  • informations- och kommunikationsteknik (IKT) i matematikundervisning
  • estetiska uttrycksformer i matematikundervisning