Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens fjärde termin.

Programsida med studiegång

Kursen ger ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper i svenska för förskoleklass och årskurs 1-3 och bygger vidare på Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I.

Kursen kommer att ges första gången VT 2022.

Institutionen för språkdidaktik är kursansvarig institution. Kursen ges i samarbete med Institutionen för kultur och estetik.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. All schemalagd undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.