Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens fjärde termin.

Programsida med studiegång

Kursen ger ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper i svenska för förskoleklass och årskurs 1-3 och bygger vidare på Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I.

Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution. Kursen ges i samarbete med Institutionen för kultur och estetik.