Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Eleven i skolan

Kurs i grundlärarprogrammet 4-6 och kurs i grundlärarprogrammet F-3.

Kursen Eleven i skolan omfattar tre obligatoriska delkurser. Teorier om lärande, 7,5 hp, Sociala relationer i skolan, 7,5 hp och Specialpedagogik, 7,5 hp.
Dessa orienterar sig mot eleven och elevens möjligheter och förutsättningar vad gäller lärande, utveckling, samspel och delaktighet i skolan. Kursen vidareutvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och en vetenskaplig kunskapssyn genom analyser av såväl undervisningspraktiker som sociala relationer med relevans för lärarprofessionen.