Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens sjunde termin.

Programsida med studiegång

Kursen ger fördjupade kunskaper om språk-, läs- och skrivundervisning i svenska i förskoleklass och årskurs 1-3.

Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution. Kursen ges i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för kultur och estetik.