Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III

  • 7,5 hp

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens sjunde termin.

Utbildningsgång Grundlärarprogram F-3

Kursen ger fördjupade kunskaper om språk-, läs- och skrivundervisning i svenska i förskoleklass och årskurs 1-3.

Institutionen för språkdidaktik är kursansvarig institution. Kursen ges i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för kultur och estetik.

Information inför höstterminen 2020

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på höstens kurser. Webbregistreringen är öppen 10-17 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till din kurssajt i Athena när kursen startar.
Logga in i Athena

Undervisningen i höst

På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning fram till november. Därefter planerar vi för campusförlagd undervisning.
Fortsatt webbaserad undervisning