Go to this page on our english site

Möjliga världar och fiktiva världar

  • 7,5 hp

I denna kurs kommer vi läsa och analysera ett antal skönlitterära verk från olika perioder med ett teoretiskt fokus på det fiktiva och det faktiska—vad som är fallet och vad som skulle kunna vara fallet. Vi kommer också att ta del av litteraturkritiska och teoretiska texter som rör möjliga världar och fiktionalitet. Att analysera litteratur som fiktiva världar innebär ett annat tillvägagångssätt än de metoder som går ut på att tolka verk utifrån frågor om deras mening. Andra frågor ställs. I stället för att fråga, vad betyder den här romanen? frågar vi oss, vilken sorts värld byggs upp av denna text? Hur förs läsaren in i denna värld? Denna typ av frågor leder vidare till grundläggande resonemang om narrativ form och om vad vi menar med “värld” i första rummet. Vi kommer att läsa ett antal litterära verk vars särpräglade fiktiva världar gör anspråk på en verklighet som säger något om vår förmåga att tänka oss vad som (ännu) inte är fallet.

Centrala begrepp för kursen: möjliga världar, fiktionalitet, referentialitet, spatialitet, storyworld, utopi/dystopi, novum, immersion.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen