Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Möjliga världar och fiktiva världar

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

I denna kurs kommer vi läsa och analysera ett antal skönlitterära verk från olika perioder med ett teoretiskt fokus på det fiktiva och det faktiska—vad som är fallet och vad som skulle kunna vara fallet. Vi kommer också att ta del av litteraturkritiska och teoretiska texter som rör möjliga världar och fiktionalitet. Att analysera litteratur som fiktiva världar innebär ett annat tillvägagångssätt än de metoder som går ut på att tolka verk utifrån frågor om deras mening. Andra frågor ställs. I stället för att fråga, vad betyder den här romanen? frågar vi oss, vilken sorts värld byggs upp av denna text? Hur förs läsaren in i denna värld? Denna typ av frågor leder vidare till grundläggande resonemang om narrativ form och om vad vi menar med “värld” i första rummet. Vi kommer att läsa ett antal litterära verk vars särpräglade fiktiva världar gör anspråk på en verklighet som säger något om vår förmåga att tänka oss vad som (ännu) inte är fallet.

Centrala begrepp för kursen: möjliga världar, fiktionalitet, referentialitet, spatialitet, storyworld, utopi/dystopi, novum, immersion.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.