Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska, Forskningsmetodik

Studenten erhåller grundläggande kunskaper om vetenskapliga metoder och hur dessa ligger till grund för forskningsresultat samt om kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Att identifiera ett relevant forskningsproblem inom ämnet, beskriva och förklara vald metod för en undersökning samt söka information om vetenskapliga studier relevanta för ämnet är huvudinslag i kursen. Vidare tränas studenten i tillämpning av vetenskapligt språk, referenshantering samt granskning av aktuell forskning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.