Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska, Språkvetenskaplig fördjupning

Kursen innehåller en fördjupning av språkvetenskapliga teorier och metoder med tillämpning på det spanska språket. Kursen ger en fördjupad beskrivning av centrala empiriska fenomen och de analytiska begrepp som används för att studera dessa. Studenten lär sig använda aktuella metoder inom språkforskning (korpusanvändning, datainsamling m.m.). En mindre forskningsuppgift utförs inom någon av huvudområdets aktuella forskningsinriktningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.