Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Spanska, Sociolingvistik

 • 7,5 hp

I kursen får du introduktion till modern sociolingvistisk teori och metod med tillämpning på spanska. Häri ingår en presentation av sociolingvistikens huvudområden och grundläggande begrepp. Bl. a behandlas följande aspekter: språklig variation, tvåspråkighet ur samhälls- och individsynpunkt, språkbyte, kodväxling, genus samt ackommodationsteori. Vidare diskuteras hur social betydelse, t ex artighet, uttrycks genom språket och etableras i språklig interaktion.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Mesthrie, J. et al. 2000. Introducing Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press (finns som e-book vid SUB / available as an e-book at the university library).

  Eller/or*:

  Blas Arroyo, José Luis. 2005. Sociolingüística del español, Madrid, Cátedra.

  Ett urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen tillkommer.
  A selection of texts made available by the teacher completes the course literature.

  *Kontakta läraren innan kursstart för närmare information om kurslitteratur.

  Please contact the teacher before the course for more information on course literature.

   

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt