Spanska, Sociolingvistik, 7,5 hp

Om kursen

I kursen får du introduktion till modern sociolingvistisk teori och metod med tillämpning på spanska. Häri ingår en presentation av sociolingvistikens huvudområden och grundläggande begrepp. Bl. a behandlas följande aspekter: språklig variation, tvåspråkighet ur samhälls- och individsynpunkt, språkbyte, kodväxling, genus samt ackommodationsteori. Vidare diskuteras hur social betydelse, t ex artighet, uttrycks genom språket och etableras i språklig interaktion.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen