Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska - kandidatkurs - VAL

Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp). I examensarbetet ska du utföra en begränsad forskningsuppgift med inriktning på språk, diskurs, litteratur eller samhälle. I introduktionen till examensarbetet får du kunskaper om forskningsmetodik och normer för utformningen av vetenskapliga uppsatser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.