Kroppar och kläder. Erfarenheter, modifiering och materialitet, 7,5 hp

Om kursen

Kursen sätter den klädda, smyckade och modifierade kroppen i centrum. Med utgångpunkt i olika kulturvetenskapliga perspektiv diskuteras hur individuella erfarenheter, praktiker och strategier både formar och formas av kroppar, kläder, livsstilar och kulturell kontext.

Kursen tar även upp bruk och återbruk av kläder, och betydelsen av kläders och kroppars materialitet. Vidare diskuteras hur formande av kläder och kroppar dels kan begränsa människor och utsätta dem för risker, dels ge nya möjligheter och användas i frigörelseprocesser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen