Grundkurs i marknadsföring, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syfte är att ge en bred introduktion till ämnet marknadsföring. Under kursen ges en föreläsningsserie som introducerar centrala begrepp och modeller samt samband mellan olika marknadsföringsmodeller och -teorier. Föreläsningarna erbjuder även fördjupningar inom områden som är centrala för dagens marknadsförare som exempelvis marknadsstrategi, omvärldsbevakning, marknadsanalys, konsumentbeteende, varumärkesutveckling och hållbarhetsimplikationer av konsumtion.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen