Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Marknadsföring II

Kursens syfte är att utveckla studentens kunskap kring marknadsföring och marknadsplanering på dagens konsumentmarknader.

Under kursen ges en föreläsningsserie som introducerar tillvägagångssätt samt erbjuder fördjupningar inom områden som är aktuella för dagens marknadsförare. Här märks t ex förändrade konsumtionsmönster och köpbeteenden, konsumtionskultur, varumärkesstrategier, etiska avvägningar vid utformning av erbjudanden samt hållbarhetsfrågor. Dessa och andra frågeställningar som tas upp i grundkursen problematiseras i denna fortsättningskurs. Dina kunskaper från grundkursen och de perspektiv och fördjupningar som denna fortsättningskurs erbjuder behandlas i en seminarieserie där studenten tillämpar kunskaperna och presenterar dessa i ett projektarbete.