Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marknadsföring II

Kursens syfte är att utveckla studentens kunskap kring marknadsföring och marknadsplanering på dagens konsumentmarknader.

Under kursen ges en föreläsningsserie som introducerar tillvägagångssätt samt erbjuder fördjupningar inom områden som är aktuella för dagens marknadsförare. Här märks t ex förändrade konsumtionsmönster och köpbeteenden, konsumtionskultur, varumärkesstrategier, etiska avvägningar vid utformning av erbjudanden samt hållbarhetsfrågor. Dessa och andra frågeställningar som tas upp i grundkursen problematiseras i denna fortsättningskurs. Dina kunskaper från grundkursen och de perspektiv och fördjupningar som denna fortsättningskurs erbjuder behandlas i en seminarieserie där studenten tillämpar kunskaperna och presenterar dessa i ett projektarbete.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är svenska och engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Projektarbete.
  3. Opposition projektarbete.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kurskoordinator: Gustav Innala

  Kursansvar: Martin Svendsen