Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fronter i marknadsföringsforskning

Kursens övergripande syfte är att utveckla och fördjupa kunskaper om marknadsföring samt hur komplexa problem inom marknadsföring kan förstås och hanteras i företag och andra organisationer.

Kursen syftar vidare till att hjälpa dig att tillgodogöra dig teoretiska och analytiska verktyg inom ämnesområdet marknadsföring som du även kommer att tillämpa vid senare kurser.

Kursen behandlar olika aspekter av marknadsföring både ur kritiska och pragmatiska perspektiv.

Kursen ges på engelska.
Mer information om kursen hittas på den engelska kurssidan

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar, samt en betydande andel självstudier.

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar, motsvarande 7,5 högskolepoäng.

  Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisningen sker i första hand på campus.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika läraktiviteter. Examinationsmomenten är viktade i relation till tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till ett slutbetyg.

  Se kursplanen för mer information om examination.

   

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvarig: Andrea Lucarelli