Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsledning

Kursen vänder sig till studenter som i sina framtida karriärer vill arbeta med verksamhetsutveckling och styrning i såväl privat som offentlig sektor i varu- och tjänsteproducerande verksamhet i Sverige eller internationellt.

  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Se litteraturlista i aktuell kursplan.

  • Kontakt

    Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

    Kursansvar: Waqar Ulhassan