Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Forskningsmetoder i företagsekonomi och organisationsstudier

Kursen behandlar företagsekonomiska forskningsansatser och undersökningsmetoder, litteraturstudier, tillämpning av teorier och begrepp, samt granskning av företagsekonomisk forskning.

Det övergripande syftet med kursen är att ge grundläggande insikter i företagsekonomisk forskning, dess metodologier och metoder, samt i tillämpningen av dess teorier och begrepp; och därigenom skapa en vetenskaplig grund för skrivandet av ett kandidatexamensarbete.

Kursen ges på engelska. Läs mer om kursen på den engelska sidan