Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen

Ett kandidatexamensarbete är ett akademiskt arbete som bygger på vetenskapliga studier av ett utvalt forskningsområde.

Kursen består av följande moment:

• teoretiska och empiriska forskningsstudier inom huvudområdet

• studier av metoder, metodologier och vetenskapsteorier

• skriva och presentera förberedelseuppgifter, granskningsarbeten och ett examensarbete

Det övergripande syftet med ett kandidatexamensarbete är att ge studenten grundläggande träning i att tänka, arbeta och skriva vetenskapligt – att tillämpa vetenskapsteoretiska, metodologiska och teoretiska begrepp och perspektiv på en i tidigare forskning grundad företagsekonomisk problematik.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, handledning, fältarbete, samt skrivandet av ett examensarbete.

  Kursen arbetsinsats omfattar 400 timmar, motsvarande 15 högskolepoäng.

  Examensarbetet skrivs som regel i grupp om tre. Om skäl föreligger finns möjlighet att skriva i grupp om två. Dispens ges av kursansvarig.

  Undervisningsspråk är svenska eller engelska.

  Undervisning sker på campus och på distans.

  För mer detaljerad kursinformation hänvisas till kursens studieanvisning, publiceras i lärplattformen senast en månad före kursstart.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika läraktiviteter. De två examinationsmomenten är viktade i relation till tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de två examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till ett slutbetyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig: Johanna Fernholm

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se