Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Avancerad finansiell teori

Det övergripande målet med kursen är att förbättra studenternas kunskaper i finansiell teori och underlätta tillämpningen av finansiell teori för att möjliggöra för studenterna att läsa och tänka kritiskt och kreativt om finansiella frågor.

Kursen ger en grundlig förståelse av viktiga framsteg rörande de centrala begreppen inom finansiell teori. Kursen vänder sig till studenter med uppvisad finansiell kompetens som vill fördjupa sina kunskaper om finansiering och specialisera sig inom ett eller flera delområden inom finansiering och finansiell dataanalys.
Kursen ger även en lämplig grund för studenter som har för avsikt att gå vidare till forskarutbildningen i finansiering.
Kursen behandlar följande områden: corporate finance, prissättning av finansiella tillgångar och beteendeekonomi.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment (varje moment genomförs i mindre grupper):
  1. Inlämningsuppgift.
  2. Skriftlig och muntlig opponering av annan studentgrupps kursessä.
  3. Kursessä.

  För att få godkänt betyg på kursen ska studenten examineras på varje lärandemål och behöver därmed delta i samtliga examinationsmoment.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen särskild litteratur.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se
  Kursansvar: Sara Jonsson